حضور در مزوون الزامیست
ادمین خانم سن بین ۲۳-۳۰
حرفه ای
محدوده پاسداران
روابط عمومی بالا
ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۱۱/۳۰-۲۰
جمعه ۱۳/۴۵-۲۰
۱ روز در هفته مرخصی
مسلط به فروش
و‌ثبت سفارش و صبور