اشنایی کامل به الگوریتم اینستگرام
دارای توانایی تولید محتوا
اشنا به نرم افزارهای کاربردی ادیت فیلم وعکس در گوشی
با انگیزه و خلاق
توانمند در مدیریت زمان
منظم و متعهد

ترجیحا خانم
سابقه کار: دوسال