✅تسلط به پلتفرم اینستاگرام و تلگرام
✅پاسخگویی اصولی و مناسب به دایرکت ها و پیام ها
✅کپشن نویسی مفید
✅افزایش تعامل پیج
✅ارتباط سازی با مخاطبین هدف
✅تسلط کافی به زبان انگلیسی