تیم ما خدمات مشاوره آنلاین به دانشجوها ارائه میده
ودنبال جذب همکار با سابقه تولید محتوای غنی در اینستاگرام/تلگرام/توئیتر هستیم.
به صورت تمام وقت وحضوری در مشهد