به یک خانم جوان آشنا و مسلط به کار کردن با اینستاگرام جهت تولید محتوا و استوری گذاری در پیج مجموعه بصورت حضوری در محل کار که خود ادمین هم فیلم و عکس بگیره و محتوا تهیه کنه و هم کار ادمین پیج رو کامل بعهده بگیره نیازمندیم
حقوق بصورت توافقی و با توجه به تسلط بر کار مشخص میشه
ساعت حضور در محل کار ۸ ساعت