*همکار فروش* *همکار فروش*

به چندنفر نیروی خانم فارسی زبان جهت پاسخگویی به تلفن در فروشگاه اینترنتی واقع در شهر وان ترکیه و ایران نیازمندیم.
کار به صورت حضوری و غیرحضوری( دورکاری)

*اولویت با دوستانی که محل زندگی آنها در وان میباشد*

تایم کاری بصورت حضوری در شهر وان ترکیه و غیرحضوری
ساعت 9 صبح تا 9 شب میباشد