به یک ادیتور عکس با فتوشاپ و مسلط به برنامه های اینشات و کپکات برای تدین فیلم (ساخت ریلز )