ما تولید کننده و وارد کننده و توزیع کننده لوازم الکتریکی و روشنایی و نور پردازی هستیم ،
ادمین مورد نیاز توانایی این رو داسته باشه بازدید اینستاگرام و تلگرام و سایت را بالا ببره و خلاق و سناریو نویس و استوری و گرافیک و موشن استوری و هر چیزی دیگر که یک ادمین حرفه ای نیاز داشته باشد را داشته باشد