💥 استخدام و همکاری در آژانس تبلیغاتی جعبە سیاە

مجموعەی آژانس تبلیغاتی جعبەسیاە در راستای پیش برد اهداف به تعدادی نیروی فروش نیازمندیم.

🔰 مدیر واحد فروش (دورکاری)
🔰 مدیر تیم فروش (دورکاری)
🔰 فروشندە تلفنی (دورکاری)
🔰 بازاریاب و فروشنده (دورکاری)

💰 حقوق ثابت + درصد + پاداش

📍 تهران
🕔 نوع همکاری: غیرحضوری #دورکاری
⏰ ساعت کاری روزانه 3 الی 5 ساعت
🔶 توانایی: خلاق ــ روحیە تیمی بالا