فعالیت در زمینه آموزش زبان به سبک کاملا نوین برای کودکان 6 تا 6 سال هست و با توجه به استقبال خوب خانواده ها، ادمین توانمند برای اطلاع رسانی، تبلیغات و جذب از طریق فعالیت قوی پیج رو نیاز داریم.