هپی سیتی به روزترین شهربازی سرپوشیده ایران است همراه با فضایی پر از هیجان
آنچه در این موقعیت شغلی برای ما مهم است، نظم و تعهد و پای کار بودن است، رعایت اخلاق در کنار خلاقیت و ارتباط با مشتری
و درنهایت آمادگی برای رشد و آموزش در کنار تیم