به یک نفر خانم دارای روحیه تیمی و توانمند و آشنا به اینستاگرام جهت پاسخگویی و تولید محتوا نیاز داریم.
-سن: 20 تا 30 سال
– مسولیت پذیر و پر انرژی باشند.
-ساعت کاری:9 الی 17 و پنجشنبه ها تا ساعت 13
– بیمه ندارد
– محیط کاری در شرکت میباشد.
-لطفا تماس بگیرید.