جهت تولید محتوای ویدیویی در زمینه موسیقی
فعالیت به صورت حضوری – پاره وقت
محل: تهران، یوسف آباد – فاطمی

-خلاق و کنجکاو
-مسلط به فیلمبرداری و عکاسی (با موبایل یا دوربین)
-مسلط به تدوین ویدیو
-مسلط به محتوای اینستاگرام
-مسلط به سناریوسازی و تدوین استراتژی

توانایی ها :
-همه فن حریف
-تولید محتوا
-تدوین ویدیو