ادمین با سابقه کار و با سلیقه
با انگیزه و فعال
مسلط به الگوریتم ها
مسلط به کار کردن با برنامه های تولیدمحتوا و ادیت
مسلط به تولید محتوا خلاقانه
داری روابط عمومی بالا
توانایی مدریت صفر تاصد پیج
مسلط به برگزاری کمپین فروش
ارائه گزارش هفتگی
حفظ امنیت پیج