استخدام یک شخص خلاق و حرفه ای با سابقه کار برای فعالیت روی چند پیج اینستاگرام مسلط به:
-تمامی الگوریتم های اینستاگرام
-طراحی و تدوین استوری و ویدئو
-سناریو نویسی و ایده پردازی

یک روز در هفته حضوری مابقی به صورت دورکاری می باشد.
حقوق ثابت + پاداش + آموزش و…
لطفا فقط افراد حرفه ای و ساکن تهران رزومه خودشون + حقوق پیشنهادی در تلگرام ارسال کنند.

لطفا تماس گرفته نشود و رزومه داخل تلگرام ارسال شود