• توانایی های مورد نیاز:
  • پاسخ دهی به دایرکت و کامنت
  • آشنایی با تکنیک های فروش
  • دارای تجربه فروش در فضای مجازی و اینستاگرام
  • ثبت سفارشات مشتری
  • توانایی در ارتباط با کاربران و مذاکره