به یک عدد ادمین بسیار حرفه ایی و کاربلد احتیاج هست
پیج از صفر تا صد در دست ادمین هست
همه فن حریف باشد
به الگوریتم اینستا آشنایی کامل داشته باشد
آموزش دیده باشد
و مجهز به فیلمبرداری در کلینیک باشد