راه اندازی حرفه ای پیج و تمام کارهای اینستا بصورت حرفه ای با سوابق خوب
حداقل دوسال سابقه
نوع کار: حضوری و‌ دورکاری توافقی
تلفنی تماس بگیرید و رزومه هم وات ساپ بفرستید ممنون