نیازمند ادمین برای انجام تعاملات و پاسخ دایرکت🙏🏻
دور کار هست
لطفا رزومتون رو فقط و فقط در اینستاگرام ارسال کنید
و برای پایمال نشدن حق،پیج رو حتما فالو داشته باشید چون اولویت با کسانی هست ک فالو دارن پیج رو🙏🏻