نیازمند نیروی مسلط به شبکه مجازی و فروش
مسئولیت پذیر و متعهد
ایده پرداز و خلاق
آشنا به کانوا – اپلیکیشن های استوری ساز – کپ کات
و…
لطفا  به ایدی تلگرام پیام بدین