نیازمند طراح و تدوینگر و ادیتور عکس و فیلم :
آشنايى با مبحث عكاسى و فيلم بردارى
مسئولیت پذیر و متعهد
ایده پرداز و خلاق
آشنا به برنامه‌های مختلف ادیت و تدوین
و…