🔵به یک ادمین دورکار مسلط به موارد زیر نیازمندیم:
استراتژی محتوا
ایده پرداز برای پست و استوری
تسلط کامل به الگوریتم اینستاگرام
ایجاد تعامل بالا با مخاطبین
مشاوره و استراتژی در زمینه فروش
مسلط به نرم افزار ادیت عکس و ویدیو