تولید محتوا حضوری برای کلینیک دندانپزشکی
خانم مسلط به گرفتن ویدئو و ادیت
سن بین 20 الی 35 سال
حقوق بین 20 الی 25 میلیون
محدوده مترو شریعتی