نیازمند ادمین همه فن حریف :

_ تولید محتوا در جهت ارتقای پیج و افزایش فالور-مسلط به الگوریتم اینستاگرام
-اشنا به برنامه های مختلف ادیت و تدوین
-مشاور و برنامه ریز پیج
-توانمند در جذب مخاطبین اینستاگرام
-گزارش دهی هفتگی
-اشنایی به تولید محتوا در زمینه ارایشی
-حفظ امنیت پیج
-تعامل با مخاطب
-خلاق و ایده پرداز

یک روز درهفته تعطیل به دلیل اینکه به پیج شوک وارد شه

و دریافت حقوق هر 15روز است.

ساعت کاری : از ساعت 10صبح تا، 9شب