ثبت سفارش کالا،پاسخ دایرکت و کامنت بصورت پاره وقت حقوق از ۶۰۰۰۰۰۰۰تا۹۰۰۰۰۰۰۰میباشد