درکنارشماهستم برای ثبت سفارشات در دایرکت و تلگرام و واتساپ همینطور پاسخگویی باصبروحوصله کامنت دراسرع وقت