باسلام
به چند نفر سناریو نویس برای فروش دوره برای فارکس نیازمندیم
دوستانی که میتوننند سناریو فروش برای استوری بنویسند و قبلا سابقه کمپین فروش داشتند لطفا رزومشون فقط به تلگرام من ارسال کنند
ای دی تلگرام TRADER_GIRLSUPPORT@
برای هر سناریو مبلغ خوبی داده میشود