من خودم پیج فروشگاهی داشتم بعدازفیلترینگ دیگه ادامه ندادم میتونید ازپیجم دیدن کنید و کیفیت عکاسی هام رو ببینید.خودم معلم هستم تا ظهر بعدازاون وقتم آزاده و کلا به کارای فضای مجازی خیلی علاقه دارم.