مدیریت و بالا بردن پیج
جذب فالور
تعامل
تولید محتوا وگرفتن سفارش
بابت ثبت هر سفارش پورسانت هم تعلق میگیرد
حقوق ثابت 800 + پورسانت هر سفارش