مديريت كامل اينستا
به غير از پاسخ به دايركت كه خودم انجام ميدم.
توليد محتوا و ايده توليد محتوا و تدوين و پست گذاري و استوري مرتب.
يك روز در هفته حضوري براي توليد محتوا به سبك خودشون.
سر و سامان دادن پيج و افزايش فالوور و مشتري و ديده شدن پيج در شهر شيراز.
ايده تبليغات پر بازده.
و به طور كلي پيج خيلي عالي رشد كنه از همه نظر و در نهايت به افزايش مشتري ختم بشه.
در صورتي كه واقعا حرفه اي عمل كنيد و بازدهي ديده بشه از ماه اول،هم افزايش حقوق و هم
از مشتري هاي اينستاگرام درصد بهتون تعلق ميگيره.
حدودا ٢٠ درصد بابت هرمشتري.