مسؤليت پذير و منظم
با ذوق و با سليقه بودن چون حيطه ي كار مربوط به كيك و شيريني است
روابط عمومي بالا و خوش برخورد و با حوصله
آشنا به عکسبرداری و فیلمبرداری با گوشی
توانایی‌ ارتقا‌ پیج
آشنایی‌ به الگوریتم و اصول اینستاگرام‌
خلاق و ایده پرداز‌