بالابردن سطح پيج توليد محتواي حرفه اي بصورت استوري روزانه و پست ، مديريت و ارتقا سطح فني پيج ، هماهنگي تبليغات ، حضور هفته اي ٢ بار در مطب و فيلمبرداري و توليد محتوا ، اشنا به روشهاي نوين توليد محتوا و فتوشاپ و موشن گرافيك ، ايده پردازي براي محتواي ریلز، لطفا رزومه كاري و نمونه كار از پيجهاي قبلي رو ارسال بفرماييد.