انتظارات : مسلط به فیلمبرداری با موبایل و ادیت با موبایل
دارای روحیه همکاری تیمی
خلاق و ایده پرداز برای تولید محتوا و باسلیقه