ادمین که همه کارهای پیج رو انجام بده
خانم-حضوری-تمام وقت
در محیط کارگاهی تعمیرات دستگاه های فتوکپی
موقعیت محدوده ی میدان رسالت
افزایش حقوق بسته به پیشرفت اینستاگرام از روز اول