ادمین جهت تولید محتوا و برنامه ریزی برای پیج
۱- فعالیت بصورت دورکاری
۲- طراحی برنامه راهبردی برای پیج بصورت هفتگی یا ماهانه
۳- تولید محتوا متناسب با پیج برای استوری
۴- با انگیزه و خلاق
تمامی توضیحات کار خدمتتون ارسال میشه.
در صورت تمایل جهت همکاری، دایرکت بدید.