ادمین حرفه ای در زمینه فروش

🔻 همکاران مورد نظر ما میبایست:

🔸 تجربه فروش، الزامی نیست، اما مزیت محسوب می شود.
🔸 دارای فن بیان مناسب باشند
🔸 صداقت و تمایل به کار تیمی داشته باشند
🔸 دارای روابط عمومی قوی و اعتماد بنفس بالا باشند
🔸 متقاضی باید دنبال پیشرفت و موفقیت باشد.
🔸 توانایی ارتباط با مشتری داشته باشند.
🔸 با انگیزه و منظم باشند.