3 روز حضوری باید بیان حدود 2 تا 3 ساعت

برای‌ فیلمبرداری باید گوشی آیفون 13 داشته باشن
یا دوربین فیلمبرداری

تأخیر در کار و مکان اصلا پذیرفته نیست و منجر به قطع همکاری می‌شود

محدوده هم تهران سن هم ترجیحا بالای 17 سال