نیازمند شخصی هستم که ویدیو ها و تصاویر پیجمون رو ادیت‌و تدوین کنن به خصوص ویدیو های با تدوین بسیار حرفه ای بسازن.
در توی تولید‌محتوی و ایده کمکمون کنن.
در نهایت مطالب اماده شده توسط خودم روی پیج قرار داده میشه.
ممکن است در اینده‌ پیج در اختیارشون قرار بکیره و به صورت توافقی اختیارات ایشون افزایش پیدا کنه.