استدیو روژمان نیاز به 3 نفر دارد.
1. عکاس با دوربین
2. ادمین تولید محتوا
3. کارآموز

-عکاس باید آشنا به عکاسی پرتره و عکاسی از محصول باشد
حقوق به صورت ثابت و درصدی

در انتهای کار، کارآموز با این اپلیکیشن ها آشنا میشود:
-کانوا
-کپکات
-لایتروم
-اینشات
-وی ان
-رمینی
-هوش مصنوعی
-و….
همچنین کارآموز آموزش عکاسی بلاگری و شبکه های اجتماعی را به طور کامل فرا میگیرد.