ترجیحا” آقا و یا خانم محجبه
_ ادمین تمام وقت

_حضور فیزیکی

_مسلط به الگوریتم های اینستاگرام

_مسلط به تولید محتوا