نیازمند ادمین تولید محتوا _ دایرکت و کامنت _ تدوین ویدیو:
_متعهد وکاربلد
_خلاق و پر انرژى
_روابط عمومى بالا
_تعامل با مخاطب
هفته ای دو جلسه حضور در محل کلینیک و فیلم برداری و عکاسی از نمونه کارها مورد نیاز است.
مابقی کار بصورت دورکاری انجام میشود…