برای استوریها نیاز دارم که سناریو وار ادیت خورده بشه و روزانه 8 اسلاید استوری و درماه 12 پست ادیت بخوره همراه با کپشن و هشتک گذاری مناسب
تعامل روزانه حداقل ۲ساعت
برای همه اینها حتی تعامل خودم برنامه میدم که به چه صورتی عمل کنید.
خودم ادمین هستم و تیم ادمینی دارم