نیازمند ادمین با توانایی های زیر:
سناریو نویسی پست
فیلم برداری و عکس برداری حرفه ای با موبایل
ادیت حرفه ای عکس و فیلم
ضبط و ادیت محتوا
بارگذاری محتوا
و….
4 روز در هفته حضوری و باقی روزها دور کار
حقوق 10 میلیون تومان +پورسانت