ادمین حضوری تولید محتوا برای پیج تازه تاسیس نیاز دارم !
همکاری تو آکادمی امیر زینلی برای ( پیج رستوران )
مهارت های مورد نیاز : عکس و فیلمبرداری حرفه ای ( با موبایل ) ادیت عکس و ویدیو ، مدیریت پیج اینستاگرام
تایم حضوری متغیر و بعد انجام تولید محتوا میتونند برند …