تولید محتوا – ۴ روز در هفته حضورا – از ۱۰ صبح تا ۴ ظهر – تولید محتوا – ادیت – درصورت نیاز خودمون هم اموزش میدیم