ادمین حضوری جهت کار در کشور عمان
تسلط کامل به اینستاگرام
تسلط به تصویر برداری و فیلمبرداری
ترجیحا تا حدودی آشنایی کار با وبسایت و سئو
اسکان،هزینه پرواز و سایر هزینه ها با شرکت
تماس فقط واتساپ