نیازمند ادمین اینستاگرام مسلط به برنامه های ادیت و تولید محتوا
روزهای حضور در مطب یک تا دو روز
پاسخگوی کامنت و دایرکت
آشنا و مسلط به الگوریتم اینستاگرام