نیاز به ادمین حضوری
جهت كار گروهی در شركت با زمینه فعالیت دیجیتال ماركتینگ پزشكی :
-مسلط به برنامه های ادیت با موبایل
-طراحی پوستر
-طراحی کارو پست اینستاگرام
-ساخت تیزر
و…