آکادمی مانا نیازمند ادمین حضوری حرفه ای با سابقه کاری (حداقل ۲سال) با روابط عمومی بالا و آشنا به الگوریتم و ابزار های ادیت (کاینمستر.کپ کات.اینشات و…) میباشد جهت تعامل و ادیت حرفه ای و پست گذاری و روزانه حداقل ۱۵استوری