2 ماه اول حقوق به صورت پورسانت پرداخت میشود و باتوجه به میزان فروش افزایش می یابد. در صورت کار وارد بودن و پیشرفت پیج حقوق ثابت + پورسانت
*** لطفا تماس نگیرید . ***