۱ هفته به صورت امتحانی همکاری کنیم و در صورت رضایت طرفین به این همکاری ادامه میدیم. برای اول کار ثابت ۵۰۰ و ۱۰ درصد از فروش به عنوان حقوق در نظر گرفته میشه و اگه پیج درامدش بالا رفت در ماه های آینده به حقوق ثابت اضافه میشه.

پیام فقط در اینستا و تلگرام