نیازمند ادمین با مشخصات زیر:
سلام آشنایی با گرافیک (طراحی کاور استوری و پست، طراحی آیکون های هایلات و….)
آشنایی با ویدئو و ادیت ( پریمیر و نرم افزاهای گوشی)
آشنایی با مبانی اینستگرام مارکتینگ
روابط عمومی بالامسلط به زبان انگلیسی (حداقل سطح بالای متوسط باشد)
بقیه موارد در مصاحبه کاری گفته خواهد شد.